全部城市 » 

Bài thơ: Tô Vũ miếu - 蘇武廟 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:62
Tác giả(nhà thơ): 蘇武廟 • Miếu Tô Vũ, Trung Quốc, Vãn Đường

蘇武廟蘇武魂銷漢使前,
古祠高樹兩茫然。
雲邊雁斷胡天月,
隴上羊歸塞草煙。
回日樓臺非甲帳,
去時冠劍是丁年。
茂陵不見封侯印,
空向秋波哭逝川。Tô Vũ miếu


Tô Vũ hồn tiêu hán sứ tiền,
Cổ từ cao thụ lưỡng mang nhiên.
Vân biên nhạn đoạn hồ thiên nguyệt,
Lũng thượng dương quy tái thảo yên.
Hồi nhật lâu đài phi giáp trướng,
Khứ thì quan kiếm thị đinh niên.
Mậu Lăng bất kiến phong hầu ấn,
Không hướng thu ba khốc thệ xuyên.
Dịch nghĩa
Tô Vũ (xem) tính mạng đã mất trước khi đi làm sứ thần nhà HánĐền cổ và cây cổ thụ cao đứng man mác hai bên(Năm xưa) ở bên trời mây nhạn không bay đến được chỉ thấy trời trăng nước hồChỉ thấy trên gò dê về chuồng, cỏ và sương khói miền biên táiLúc trở về lại lâu đài không còn như xưa (vua đã băng hà)Lúc đi thì mũ đội kiếm đeo người còn tráng niênKhông thấy ấn phong hầu ở Mậu LăngTrơ trơ nhìn sóng mùa thu khóc thương cho dòng nước chảy mất rồi

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论