全部城市 » 

Bài thơ: Tống nhân đông du - 送人東遊 (Ôn Đình Quân - 溫庭筠)

发表于 2016-04-04 22:42 发布者:capnhat 评论:0 浏览:71
Tác giả(nhà thơ): 送人東遊 • Tiễn người sang đông, Trung Quốc, Vãn Đường

送人東遊荒戍落黃葉,
浩然離故關。
高風漢陽渡,
初日郢門山。
江上幾人在,
天涯孤棹還。
何當重相見,
樽酒慰離顏。Tống nhân đông du


Hoang thú lạc hoàng diệp,
Hạo nhiên ly cố quan.
Cao phong Hán Dương độ,
Sơ nhật Dĩnh Môn sơn.
Giang thượng kỷ nhân tại,
Thiên nhai cô trạo hoàn.
Hà đương trùng tương kiến,
Tôn tửu uỷ ly nhan.
Dịch nghĩa
Lá vàng rơi rụng ngoài biên ải hoang vuNhất quyết rời khỏi cửa ải ra điQua gió lộng trên cao đi đến Hán DươngNgày hôm sau tờ mờ sáng là đến núi Dĩnh MônTrên sông còn có bao nhiêu người ở đây nhỉCõi trời kia có chiếc thuyền lẻ loi trở vềNên lúc nào được gặp mặt lại nhau nhỉBình rượu an ủi nét mặt u sầu của người ly biệt

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论