全部城市 » 

Bài thơ: Phú đắc Ngô Hàng độ tống Triệu thiếu phủ chi kinh -

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:78
Tác giả(nhà thơ): 賦得吳航渡送趙少府之京 • Bến Ngô Hàng tiễn Triệu thiếu phủ lên kinh, Trung Quốc, Minh

賦得吳航渡送趙少府之京君不見吳航渡河上,
蕭蕭多古樹。
樹根積石長青苔,
應比昔人系舟處。
寂寞寒潮自往還,
關河北望空雲山。
天浮百粵榮光歇,
海接三吳霸氣寒。
吳王城闕幾千載,
舸艦何年到閩海?
危檣峻櫓逐飄風,
今日吳航名尚在。
江上年年春草新,
城頭車馬往來頻。
野鳥不知驚候吏,
垂楊空自送行人。Phú đắc Ngô Hàng độ tống Triệu thiếu phủ chi kinh


Quân bất kiến Ngô Hàng độ hà thượng,
Tiêu tiêu đa cổ thụ.
Thụ căn tích thạch trường thanh đài,
Ưng bỉ tích nhân hệ chu xứ.
Tịch mịch hàn triều tự vãng hoàn,
Quan hà bắc vọng không vân san.
Thiên phù Bách Việt vinh quang yết,
Hải tiếp Tam Ngô bá khí hàn.
Ngô vương thành khuyết kỷ thiên tải,
Khả hạm hà niên đáo Mân hải?
Nguy tường tuấn lỗ trục phiêu phong,
Kim nhật Ngô Hàng danh thượng tại.
Giang thượng niên niên xuân thảo tân,
Thành đầu xa mã vãng lai tần.
Dã điểu bất tri kinh hậu lại,
Thuỳ dương không tự tống hành nhân.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论