全部城市 » 

Bài thơ: Tả hoài kỳ 1 - 寫懷其一 (Cao Biền - 高駢)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:107
Tác giả(nhà thơ): 寫懷其一 • Tỏ nỗi nhớ kỳ 1, Trung Quốc, Vãn Đường

寫懷其一漁竿消日酒消愁,
一醉忘情萬事休。
卻恨韓彭興漢室,
功成不向五湖遊。Tả hoài kỳ 1


Ngư can tiêu nhật tửu tiêu sầu,
Nhất tuý vong tình vạn sự hưu.
Khước hận Hàn, Bành hưng Hán thất,
Công thành bất hướng Ngũ Hồ du.
Dịch nghĩa
Câu cá giúp qua ngày, rượu say quên buồn bực,Một khi đã say, quên hết nhân tình thế thái, mọi sự kể như đã qua.Chỉ tiếc cho Hàn Tín và Bành Việt ra sức dựng nên nhà Hán,Công thành lại không về vùng Ngũ Hồ mà ngao du.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论