全部城市 » 

Bài thơ: Hoạ Tam Hương thi - 和三鄉詩 (Cao Cù - 高衢)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:77
Tác giả(nhà thơ): 和三鄉詩 • Hoạ thơ ở trạm Tam Hương, Trung Quốc, Vãn Đường

和三鄉詩南北千山與萬山,
軒車誰不思鄉關。
獨留芳筆悲前跡,
陌上恐傷桃李顏。Hoạ Tam Hương thi


Nam bắc thiên sơn dữ vạn sơn,
Hiên xa thuỳ bất tứ hương quan.
Độc lưu phương bút bi tiền tích,
Mạch thượng khủng thương đào lý nhan.
Dịch nghĩa
Theo chiều nam bắc vượt cả ngàn cả vạn ngọn núi,Ai ngồi trên xe mà chẳng nhớ quê hương.Ngọn bút tài hoa đã ghi lại những chuyện đau thương cũ,Làm dung nhan đào mận bên đường cũng đượm nét cảm thương.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论