全部城市 » 

Bài thơ: Đông Bình lộ tác kỳ 3 - 東平路作其三 (Cao Thích - 高適)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:106
Tác giả(nhà thơ): 東平路作其三 • Làm trên đường Đông Bình kỳ 3, Trung Quốc, Thịnh Đường

東平路作其三清曠涼夜月,
徘徊孤客舟。
渺然風波上,
獨夢前山秋。
秋至復搖落,
空令行者愁。Đông Bình lộ tác kỳ 3


Thanh khoáng lương dạ nguyệt,
Bồi hồi cô khách chu.
Diểu nhiên phong ba thượng,
Độc mộng tiền sơn thu.
Thu chí phục dao lạc,
Không linh hành giả sầu.
Dịch nghĩa
Trăng đêm mát trong vắt bao laThuyền khách lẻ loi trôi lững thữngTrên sóng gió mịt mùMột mình mơ cảnh thu trên núi ngày trướcNay thu đến chắc lại xác xơ tàn úaBỗng dưng khiến lòng người qua đường buồn ngẩn ngơ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论