全部城市 » 

Bài thơ: Dạ biệt Vi tư sĩ - 夜別韋司士 (Cao Thích - 高適)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:109
Tác giả(nhà thơ): 夜別韋司士 • Đêm từ biệt quan tư sĩ họ Vi, Trung Quốc, Thịnh Đường

夜別韋司士高館張燈酒複清,
夜鍾殘月雁歸聲。
只言啼鳥堪求侶,
無那春風欲送行。
黃河曲裏沙為岸,
白馬津邊柳向城。
莫怨他鄉暫離別,
知君到處有逢迎。Dạ biệt Vi tư sĩ


Cao quán trương đăng tửu phục thanh,
Dạ chung tàn nguyệt nhạn quy thanh.
Chỉ ngôn đề điểu kham cầu lữ,
Vô ná xuân phong dục tống hành.
Hoàng Hà khúc lý sa vi ngoạn,
Bạch Mã tân biên liễu hướng thành.
Mạc oán tha hương tam ly biệt,
Tri quân đáo xứ hữu phùng nghinh.
Dịch nghĩa
Quán cao, chong ngọn đèn, rượu lại trong vắtTiếng chuông đêm, ánh trăng nhạt, nhạn về kêuChỉ bảo rằng tiếng chim gọi tìm đànNào biết ngọn gió xuân đang tiễn người điTrên khúc Hoàng Hà hai bờ toàn cátBên bến Bạch Mã liễu rũ quanh thànhChớ buồn giận vì tạm xa nơi đất kháchBiết anh đến đâu cũng có người đón tiếp.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论