全部城市 » 

Bài thơ: Yên ca hành - 燕歌行 (Cao Thích - 高適)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:92
Tác giả(nhà thơ): 燕歌行 • Yên ca hành, Trung Quốc, Thịnh Đường

燕歌行漢家煙塵在東北,
漢將辭家破殘賊。
男兒本自重橫行,
天子非常賜顏色。
摐金伐鼓下榆關,
旌旗逶迤碣石間,
校尉羽書飛瀚海,
單于獵火照狼山。
山川蕭條極邊土,
胡騎憑陵雜風雨,
戰士軍前半死生,
美人帳下猶歌舞。
大漠窮秋塞草衰,
孤城落日鬥兵稀,
身當恩遇常輕敵,
力盡關山未解圍。
鐵衣遠戍辛勤久,
玉箸應啼別離後,
少婦城南欲斷腸,
征人薊北空回首。
邊庭飄颻那可度,
絕域蒼黃更何有?
殺氣三時作陣雲,
寒聲一夜傳刁鬥。
相看白刃血紛紛,
死節從來豈顧勳,
君不見沙場征戰苦,
至今猶憶李將軍。Yên ca hành


Hán gia yên trần tại đông bắc,
Hán tướng từ gia phá tàn tặc.
Nam nhi bản tự trọng hoành hành,
Thiên tử phi thường tứ nhan sắc.
Song kim phạt cổ hạ Du Quan,
Tinh kỳ uy di Kiệt Thạch gian.
Hiệu uý vũ thư phi hãn hải,
Thiền Vu lạp hoả chiếu Lang San.
Sơn xuyên tiêu điều cực biên thổ,
Hồ kỵ bằng lăng tạp phong vũ.
Chiến sĩ quân tiền bán tử sinh,
Mỹ nhân trướng hạ do ca vũ.
Đại mạc cùng thu tái thảo suy,
Cô thành lạc nhật đấu binh hy.
Thân đương ân ngộ thường khinh địch,
Lực tận quan sơn vị giải vi.
Thiết y viễn thú tân cần cửu,
Ngọc trợ ưng đề biệt ly hậu.
Thiếu phụ thành nam dục đoạn trường,
Chinh nhân Kế Bắc không hồi thủ.
Biên đình phiêu dao na khả độ,
Tuyệt vực thương mang cánh hà hữu.
Sát khí tam thời tác trận vân,
Hàn thanh nhất dạ truyền điêu đẩu.
Tương khan bạch nhận tuyết phân phân,
Tử tiết tòng lai khởi cố huân!
Quân bất kiến sa trường chinh chiến khổ,
Chí kim do ức Lý tướng quân.
Dịch nghĩa
Miền ông bắc nhà Hán nổi cơn khói bụi,Tướng Hán từ giã nhà, đi dẹp quân giặc tàn bạoTài trai xông pha chiến trường vẫn đáng trọng,Thiên tử cũng kính nể khác thường!Khua chiêng, dóng trống kéo xuống Du QuanHàng cờ xí uốn lượn quanh vùng Kiệt ThạchHiệu uý mang lệnh quân, có cài lông gà chạy như bay trên bể cátLửa săn của chúa Thiền Vu sáng rọi vào núi Lang San.Cảnh núi sông xơ xác đến tận ngoài biên giới,Đoàn kỵ binh Hồ xông xáo như mưa gió!Ngoài mặt trận chiến sĩ sống thác như chơi,Dưới trướng, gái đẹp vẫn còn múa hát.Bể cát mênh mông, cảnh thu già, cỏ trên ải xác xơToà thành trơ vơ, dưới bóng tà, quân chiến đấu thưa thớtThân được ân trên trọng đãi, thường hay khinh địchSức kiệt rồi, nơi quan ả vẫn chưa giải được vây.Kẻ mặc áo sắt đi thúc nơi xa, gian khổ đã bao ngàyNhững hàng lệ ngọc đã rõ nhiều sau khi ly biệtThiếu phụ ở phía nam thành, ruột muốn đứtChinh phu miền Kế Bắc ngoái cổ trong hoài!Chốn biên đình xa xôi hiu hắt dễ đâu đến đượcNơi tuyệt vực mênh mông nào còn có gì ?sát khí suốt ba mùa bốc thành mây trậnTiếng điêu đẩu lạnh lùng, thâu đêm vẳng tới.Nhìn nhau lưỡi gươm sáng loáng, tuyết bay tơi bờiXưa nay những người tử tiết há nghĩ đến công lênhAnh chảng thấy bao nhiêu chiến sĩ gian khổ trên sa trườngĐến nay còn nhớ tướng quân họ Lý.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论