全部城市 » 

Bài thơ: Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang - 下第後上永崇高侍郎

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:65
Tác giả(nhà thơ): 下第後上永崇高侍郎 • Dâng Cao thị lang Vĩnh Sùng sau khi thi trượt, Trung Quốc, Vãn Đường

下第後上永崇高侍郎天上碧桃和露種,
日邊紅杏倚雲栽。
芙蓉生在秋江上,
不向東南怨未開。Hạ đệ hậu thướng Vĩnh Sùng Cao thị lang


Thiên thượng bích đào hoà lộ chủng,
Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài.
Phù dung sinh tại thu giang thượng,
Bất hướng đông phong oán vị lai.
Dịch nghĩa
Cây đào biếc trên trời trồng trong đám sương mócCây hạnh đỏ phía mặt trời trồng lẫn với mâyCòn cây phù dung thì mọc trên sông thuKhông oán gió đông chưa giúp cho để nở hoa

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论