全部城市 » 

Bài thơ: Tống tiền vệ huyện Lý Thẩm thiếu phủ - 送前衛縣李寀少府 (Ca

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:54
Tác giả(nhà thơ): 送前衛縣李寀少府 • Tiễn thiếu phủ Lý Thẩm trước làm vệ huyện, Trung Quốc, Thịnh Đường

送前衛縣李寀少府黃鳥翩翩楊柳垂,
春風送客使人悲。
苑別自驚千里外,
論交卻憶十年時。
雲開汶水孤帆遠,
路繞梁山匹馬遲。
此地從來可乘興,
留君不住益淒其。Tống tiền vệ huyện Lý Thẩm thiếu phủ


Hoàng điểu phiên phiên dương liễu thuỳ,
Xuân phong tống khách sử nhân bi.
Oán biệt tự kinh thiên lý ngoại,
Luận giao khước ức thập niên thì.
Vân khai Vấn thuỷ cô phàm viễn,
Lộ nhiễu Lương sơn thất mã trì.
Thử địa tòng khai khả thừa hứng,
Lưu quân bất trú ích thê kì!
Dịch nghĩa
Oanh vàng nhảy chuyền trong đám liễu thướt thaGío xuân đưa khách đi khiến lòng người buồn bãGiận nỗi chia lìa riêng ngại đường xa ngoài nghìn dặmBàn tình bè bạn, chợt thấy nhớ khoảng mười năm quaMây tan trên sông Vấn, cánh buồm cô đơn đi xaĐường quanh núi Lương, con ngựa đì chầm chậmNơi đây xưa nay là chốn đầy thú vịMời mãi bác không ở, lòng càng thêm buồn

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论