全部城市 » 

Bài thơ: Hoài lương nhân - 懷良人 (Cát Nha Nhi - 葛鴉兒)

发表于 2016-04-04 22:43 发布者:capnhat 评论:0 浏览:66
Tác giả(nhà thơ): 懷良人 • Nhớ chồng, Trung Quốc, Đường

懷良人蓬鬢荊釵世所稀,
布裙猶是嫁時衣。
胡麻好種無人種,
正是歸時不見歸。Hoài lương nhân


Bồng mấn kinh thoa thế sở hy,
Bố quần do thị giá thời y.
Hồ ma hảo chủng vô nhân chủng,
Chính thị quy thì bất kiến quy.
Dịch nghĩa
Tóc rối, thoa gai ở đời hiếm có,Áo quần vải vẫn là áo quần từ thuở mới lấy chồng.Đã đến vụ trồng mè, không có người cùng trồng,Đã đến lúc (chàng) về mà chàng lại chẳng về.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论