全部城市 » 

Bài thơ: Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất - 葉上題詩從

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:150
Tác giả(nhà thơ): 葉上題詩從苑中流出 • Thơ đề trên lá theo lạch nước cung vua trôi ra, Trung Quốc, Trung Đường

葉上題詩從苑中流出花落深宮鶯亦悲,
上陽宮女斷腸時。
君恩不閉東流水,
葉上題詩寄與誰。Diệp thượng đề thi tòng uyển trung lưu xuất


Hoa lạc thâm cung oanh diệc bi,
Thượng Dương cung nữ đoạn trường thì.
Quân ân bất bế đông lưu thuỷ,
Diệp thượng đề thi ký dữ thuỳ?
Dịch nghĩa
Trong thâm cung, hoa rụng, chim oanh cũng kêu buồn,Đó cũng là lúc cung nữ Thượng Dương đang sầu đứt ruột.Nhờ ơn vua không đóng con lạch nước chảy về phía đông,Nhưng bài thơ viết trên lá này gửi cho ai vậy?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论