全部城市 » 

Bài thơ: Hải âu vịnh - 海鷗詠 (Cố Huống - 顧況)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:176
Tác giả(nhà thơ): 海鷗詠 • Vịnh chim biển, Trung Quốc, Trung Đường

海鷗詠萬里飛來為客鳥,
曾蒙丹風借枝柯。
一朝風去梧桐死,
滿目鴟鳶奈爾何。Hải âu vịnh


Vạn lý phi lai vi khách điểu,
Tằng mông đơn phong tá chi kha.
Nhất triêu phong khứ ngô đồng tử,
Mãn mục si diên nại nhĩ hà.
Dịch nghĩa
Từ vạn dặm bay vào đây làm kiếp chim khách,Từng nhờ các cành cây ban cho những cơn gió lành.Một sáng, khi cây ngô đồng chết, gió lành không còn,Trước mắt chỉ toàn cú và diều hâu, sẽ làm sao?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论