全部城市 » 

Bài thơ: Tống Quách tú tài - 送郭秀才 (Cố Huống - 顧況)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:158
Tác giả(nhà thơ): 送郭秀才 • Tiễn tú tài học Quách, Trung Quốc, Trung Đường

送郭秀才故人曾任丹徒令,
頭得青山擬獨耕。
不作草堂招遠客,
卻將垂柳借啼鶯。Tống Quách tú tài


Cố nhân tằng nhậm Đan Đồ lệnh,
Đầu đắc thanh sơn nghĩ độc canh.
Bất tác thảo đường chiêu viễn khách,
Khước tương thuỳ liễu tá đề oanh.
Dịch nghĩa
Bạn thân từng làm huyện lệnh Đan Đồ,Nay muốn về núi xanh ẩn cư, cày ruộng một mình.Ông không ở nhà cỏ để tiếp đãi khách phương xa,Mà chỉ tìm vui bên nhánh liễu buông rủ hay nghe chim oanh hót.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论