全部城市 » 

Bài thơ: Đăng Huyền Đô các - 登玄都閣 (Chu Khánh Dư - 朱慶餘)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
Tác giả(nhà thơ): 登玄都閣 • Lên gác quán Huyền Đô, Trung Quốc, Trung Đường

登玄都閣野色晴宜上閣看,
榭陰遙映御溝寒。
豪家舊宅無人住,
空見朱門鎖牡丹。Đăng Huyền Đô các


Dã sắc tình nghi thướng các khan,
Tạ âm dao ánh ngự câu hàn.
Hào gia cựu trạch vô nhân trú,
Không kiến chu môn toả mẫu đan.
Dịch nghĩa
Gặp ngày tạnh ráo, lên lầu coi cảnh sắc vùng ngoại ô,Xa xa, cây soi bóng bên hào nước lạnh lùng bảo vệ hoàng thành.Nhà cũ của các quý tộc không còn ai ở,Chỉ thấy cây mẫu đơn trong lầu son gác tía khoá kín cửa ngõ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论