全部城市 » 

Bài thơ: Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ - 閨意-近試上張水部

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:203
Tác giả(nhà thơ): 閨意-近試上張水部 • Ý khuê phòng - Gần đi thi, dâng quan thuỷ bộ họ Trương, Trung Quốc, Trung Đường

閨意-近試上張水部洞房昨夜停紅燭,
待曉堂前拜舅姑。
妝罷低聲問夫婿,
畫眉深淺入時無?Khuê ý - Cận thí thướng Trương thuỷ bộ


Động phòng tạc dạ đình hồng chúc,
Đãi hiểu đường tiền bái cữu cô.
Trang bãi đê thanh vấn phu tế:
"Họa mi thâm thiển, nhập thì vô?"
Dịch nghĩa
Đêm trước khi động phòng, tắt ngọn nến hồngĐợi đến sáng lên nhà chào mẹ chaTrang điểm xong quay lại hỏi nhỏ chồng: " Tô lông mày thế này đậm hay nhạt? "

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论