全部城市 » 

Bài thơ: Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường -

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:192
Tác giả(nhà thơ): 尋隱者韋九山人於東溪草堂 • Tìm nhà ẩn dật Vi Cửu sơn nhân ở thảo đường Đông Khê, Trung Quốc, Trung Đường

尋隱者韋九山人於東溪草堂尋得仙源訪隱淪,
漸來深處漸無塵。
初行竹裏唯通馬,
直到花間始見人。
四面雲山誰作主,
數家煙火自為鄰。
路傍樵客何須問,
朝市如今不是秦。Tầm ẩn giả Vi Cửu sơn nhân ư Đông Khê thảo đường


Tầm đắc tiên nguyên phỏng ẩn luân,
Tiệm lai thâm xứ tiệm vô trần.
Sơ hành trúc lý duy thông mã,
Trực đáo hoa gian thuỷ kiến nhân.
Tứ diện vân sơn thuỳ tác chủ,
Sổ gia yên hoả tự vi lân.
Lộ bàng tiều khách hà tu vấn,
Triều thị như kim bất thị Tần.
Dịch nghĩa
Tìm được dòng suối tiên, đến thăm nhà ẩn dậtCàng đi vào sâu càng thấy không vướng bụi trầnMới đầu đi trong đám trúc chỉ có ngựa xuyên qua đượcMãi đến khi tới chỗ có hoa mới thấy có ngườiBốn bề mây và núi, ai làm chủ ở đâyVài ba ngôi nhà có lửa có khói để tự làm láng giềngKhách tiều qua đường hà tất phải hỏi thămTriều đình, thành phố giờ đây, không còn có họ Tần ở đó

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论