全部城市 » 

Bài thơ: Thất đề - 失題 (Chu Tộ - 周祚)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:162
Tác giả(nhà thơ): 失題 • Mất đề, Trung Quốc, Đường

失題莫道春花獨照人,
秋花未必怯勝春。
四時風雨沒時節,
共保松筠根底塵。Thất đề


Mạc đạo xuân hoa độc chiếu nhân,
Thu hoa vị tất khiếp thăng xuân.
Tứ thì phong vũ một thì tiết,
Cộng bảo tùng quân căn để trần.
Dịch nghĩa
Đừng nói hoa mùa xuân độc quyền làm người yêu thích,Hoa mùa thu chưa chắc đã chịu lép vế.Chính mưa gió trong cả năm, chứ không phải riêng một mùa nàoĐã bảo vệ thông và trúc sống mạnh.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论