全部城市 » 

Bài thơ: Cúc thuỷ nguyệt tại thủ - 掬水月在手 (Chu Thục Chân - 朱淑

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
Tác giả(nhà thơ): 掬水月在手 • Vốc nước có trăng ở trong tay, Trung Quốc, Bắc Tống

掬水月在手無事江頭弄碧波,
分明掌上見姮娥。
不知李謪仙人在,
曾向江頭捉得麼。Cúc thuỷ nguyệt tại thủ


Vô sự giang đầu lộng bích ba,
Phân minh chưởng thượng kiến Hằng Nga.
Bất tri Lý Trích Tiên nhân tại,
Tằng hướng giang đầu tróc đắc ma.
Dịch nghĩa
Rảnh rỗi không việc gì nên đùa giỡn với làn sóng xanh ở chốn đầu sôngRõ ràng trên tay mình lại thấy được Hằng NgaKhông biết thi hào Lý Trích Tiên (tức Lý Bạch) lúc sinh tiền từng hướng về chốn đầu sôngChẳng hay có bắt được Hằng Nga không?

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论