全部城市 » 

Bài thơ: Mộng hương - 夢鄉 (Chương Hiếu Tiêu - 章孝標)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:145
Tác giả(nhà thơ): 夢鄉 • Mơ về quê nhà, Trung Quốc, Trung Đường

夢鄉家住吳王舊苑東,
屋頭山水勝屏風。
尋常夢在秋江上,
釣艇遊揚藕葉中。Mộng hương


Gia trú Ngô vương cựu uyển đông,
Ốc đầu sơn thuỷ thắng bình phong.
Tầm thường mộng tại thu giang thượng,
Điếu đĩnh du dương ngẫu diệp trung.
Dịch nghĩa
Quê nhà ở phía đông thượng uyển của vua Ngô xưa,Núi sông ở đầu nhà đẹp hơn bình phong vẽ.Thường mơ thấy quê nhà khi đi thuyền câu cá trên sông thu,Len lỏi giữa đám lá sen đẹp hết ý.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论