全部城市 » 

Bài thơ: Quy yến từ từ công bộ thị lang - 歸燕詞辭工部侍郎 (Chương H

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:181
Tác giả(nhà thơ): 歸燕詞辭工部侍郎 • Lời chim én từ biệt quan thị lang bộ công, Trung Quốc, Trung Đường

歸燕詞辭工部侍郎舊壘危巢泥已落,
今年故向社前歸。
連雲大廈無棲處,
更望誰家門戶飛。Quy yến từ từ công bộ thị lang


Cựu luỹ nguy sào nê dĩ lạc,
Kim niên cố hướng xã tiền quy.
Liên vân đại hạ vô thê xứ,
Cánh vọng thuỳ gia môn hộ phi.
Dịch nghĩa
Tổ cũ đắp bằng bùn trên cao đã rơi xuống rồi,Năm nay theo hướng cũ bay về chốn xưa.Ngôi nhà to bằng mấy tảng mây mà không có chỗ cho ta làm tổ,Thì còn biết bay vào nhà nào!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论