全部城市 » 

Bài thơ: Hán Duơng vãn bạc - 漢陽晚泊 (Dương Huy Chi - 楊徽之 )

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:187
Tác giả(nhà thơ): 漢陽晚泊 • Đêm đậu thuyền ở Hán Duơng, Trung Quốc, Bắc Tống

漢陽晚泊傍橋吟望漢陽成,
山遍樓臺徹上層。
犬吠竹籬沽酒客,
鶴隨苔岸洗衣僧。
疏鍾未徹聞寒漏,
斜月初沈見遠燈。
夜靜鄰船問行計,
曉帆相與向巴陵。Hán Duơng vãn bạc


Bạng kiều ngâm vọng Hán Dương thành,
Sơn biến lâu đài triệt thượng tằng.
Khuyển phệ trúc ly cô tửu khách,
Hạc tuỳ đài ngạn tẩy y tăng.
Sơ chung vị triệt văn hàn lậu,
Tà nguyệt sơ trầm kiến viễn đăng.
Dạ tĩnh lân thuyền vấn hành kế,
Hiểu phàm tương dữ hướng Ba Lăng.
Dịch nghĩa
Tựa cầu ngâm, ngắm thành Hán DươngKhắp núi có lầu cao đến tận đỉnhChó sủa khách mua rượu qua rào trúcHạc theo sư đi giặt áo bên bờ rêuTiếng chuông thưa chưa dứt đã nghe thấy lạnhVừa lặn ánh trăng trông thấy đèn xaĐêm vắng hơi thuyền bàn cách thức điSáng ra hai cánh buồm cùng hướng về Ba Lăng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论