全部城市 » 

Bài thơ: Thính Lý Bằng đàn không hầu kỳ 1 - 聽李憑彈箜篌其一 (Dương

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:122
Tác giả(nhà thơ): 聽李憑彈箜篌其一 • Nghe Lý Bằng đàn không hầu kỳ 1, Trung Quốc, Trung Đường

聽李憑彈箜篌其一聽奏繁弦玉殿清,
風傳曲度禁林明。
君王聽樂梨園暖,
翻到雲門第幾聲。Thính Lý Bằng đàn không hầu kỳ 1


Thính tấu phồn huyền ngọc điện thanh,
Phong truyền khúc độ cấm lâm minh.
Quân vương thính nhạc lê viên noãn,
Phiên đáo "Vân môn" đệ kỷ thanh.
Dịch nghĩa
Nghe (Lý Bằng) tấu đàn thánh thót trong điện ngọc,Gió đưa rõ ràng từng khúc nhạc ra khu vườn rừng trong cấm cung.Nhà vua ngồi nghe trong nhà hát ấm áp,Nhạc điệu phỏng theo điệu " Vân môn " thời cổ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论