全部城市 » 

Bài thơ: Phong Hoả đài - 烽火臺 (Dương Bị - 楊備)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:163
Tác giả(nhà thơ): 烽火臺 • Đài Phong Hoả, Trung Quốc, Bắc Tống

烽火臺一带東流當複闕,
築臺相望水雲間。
麗華應不如褒姒,
幾許狼煙得破顔。Phong Hoả đài


Nhất đới đông lưu đương phức khuyết,
Trúc đài tương vọng thuỷ vân gian.
Lệ hoa ưng bất như Bao Tự,
Kỷ hử lang yên đắc phá nhan.
Dịch nghĩa
Một dải chạy về đông đương liền lại đứtXây đài cùng vọng ngắm nước mâyĐẹp đẽ diễm lệ nhưng không muốn như Bao TựBao nhiêu lần khói bốc (từ phong hoả đài) sẽ phá dung nhan

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论