全部城市 » 

Bài thơ: Tiết tư không tự Thanh Châu quy triều - 薛司空自青州歸朝 (D

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:185
Tác giả(nhà thơ): 薛司空自青州歸朝 • Tiết tư không từ Thanh Châu về triều, Trung Quốc, Trung Đường

薛司空自青州歸朝天眷君陳久在東,
歸朝人看大司空。
黃河岸畔長無事,
滄海東邊獨有功。
已變畏途成雅俗,
仍過舊里揖秋風。
一門累葉凌煙閣,
次第儀形漢上公。Tiết tư không tự Thanh Châu quy triều


Thiên quyến Quân Trần cửu tại đông,
Quy triều nhân khán đại tư không.
Hoàng hà ngạn bạn trường vô sự,
Thương hải đông biên độc hữu công.
Dĩ biến uý đồ thành nhã tục,
Nhưng quá cựu lý ấp thu phong.
Nhất môn luỹ diệp Lăng Yên các,
Thứ đệ nghi hình Hán thượng công.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论