全部城市 » 

Bài thơ: Tặng Thôi phò mã - 贈崔駙馬 (Dương Cự Nguyên - 楊巨源)

发表于 2016-04-04 23:11 发布者:capnhat 评论:0 浏览:166
Tác giả(nhà thơ): 贈崔駙馬 • Tặng Thôi phò mã, Trung Quốc, Trung Đường

贈崔駙馬百尺梧桐畫閣齊,
簫聲落處翠雲低。
平陽不惜黃金埒,
細雨花驄踏作泥。Tặng Thôi phò mã


Bách xích ngô đồng hoạ các tề,
Tiêu thanh lạc xứ thuý vân đê.
Bình Dương bất tích hoàng kim liệt,
Tế vũ hoa thông đạp tác nê.
Dịch nghĩa
Cây ngô đồng cao tới trăm thước, lâu đài đẹp như tranh vẽ ngay ngắn,Tiếng tiêu vang vọng khắp nơi, mây xanh hạ thấp.Bình Dương công chúa không tiếc tường quanh cung điện vàng,Đã để cho ngựa quý đạp nát như bùn trong cơn mưa nhẹ.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论