全部城市 » 

Bài thơ: Phụng hoạ ngự chế "Tư gia tướng sĩ"

发表于 2016-04-05 12:05 发布者:capnhat 评论:0 浏览:162
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 奉和御製思家將士 • Vâng hoạ bài "Tướng sĩ nhớ nhà" của vua, Việt Nam,

奉和御製思家將士行行孰與故人俱,
寒月蕭騷動影孤。
膽大酒惺那似鐵,
心旗風軸不勝愁。
幾千闡緒羇愁切,
萬里漁書報信無。
料得歸成何日是,
坤三事了到皇州。Phụng hoạ ngự chế "Tư gia tướng sĩ"


Hàng hàng thục dữ cố nhân câu,
Hàn nguyệt tiêu tao động ảnh cô.
Đảm đại tửu tinh na tự thiết,
Tâm kỳ phong trục bất thăng sầu.
Kỷ thiên xiển tự ky sầu thiết,
Vạn lý ngư thư báo tín vô.
Liệu đắc quy thành hà nhật thị,
Khôn tam sự liễu đáo hoàng châu.
Dịch nghĩa
Hàng hàng tướng sĩ, trong đó ai là người cùng với cố nhân?Trăng lạnh tiêu tao, bóng cô đơn lay động.Lớn mật khi tỉnh rượu, vẫn thấy lạnh như sắt,Lòng mở cờ theo gió cuốn, nỗi buồn khôn xiết.Nghìn mối tơ vò thiết chặt nỗi sầu,Vạn dặm thư cá, tin vẫn vắng không.Liệu ngày nào mới xong việc để trở về?An ủi mẹ già vợ dại xong lại đến đất nhà vua.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论