全部城市 » 

Bài thơ: Đông tùng thi - 冬松詩 (Đào Công Chính - 陶公正)

发表于 2016-04-05 12:05 发布者:capnhat 评论:0 浏览:346
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 冬松詩 • Thơ cây tùng mùa đông, Việt Nam,

冬松詩四時皆美盡稱長,
愛爾堅貞性獨剛。
地上生成材冠楚,
天中特立節凌霜。
北風琴鼓群聲興,
東嶺名高萬古香。
借問丈夫何大用,
於身為棟與為梁。Đông tùng thi


Tứ thời giai mỹ tận xưng trường,
Ái nhĩ kiên trinh tính độc cương.
Địa thượng sinh thành tài quán sở,
Thiên trung đặc lập tiết lăng sương.
Bắc phong cầm cổ quần thanh hứng,
Đông lĩnh danh cao vạn cổ hương.
Tá vấn trượng phu hà đại dụng,
Ư thân vi đống dữ vi lương.
Dịch nghĩa
Bốn mùa tươi tốt ai cũng khenYêu ngươi riêng giữ khí tiết bềnMọc từ đất lên, tài năng trội nhất loài gỗSừng sững giữa trời, ngạo nghễ gió sươngGió bắc thổi, reo lên như muôn tiếng đànTên nổi ở non đông, hương thơm muôn thuởMuốn hỏi bậc trượng phu có được đại dụng gìĐem thân để làm rường và làm cột

1 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论