全部城市 » 

Bài thơ: Trừ tịch ngẫu thành - 除夕偶成 (Đàm Văn Lễ - 覃文禮)

发表于 2016-04-05 12:05 发布者:capnhat 评论:0 浏览:177
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 除夕偶成 • Chiều ba mươi tết ngẫu cảm nên thơ, Việt Nam,

除夕偶成纔近新年厭舊年,
無端世態儘堪憐。
等間歲月猶憎愛,
莫怪人生有棄捐。Trừ tịch ngẫu thành


Tài cận tân niên yếm cựu niên,
Vô đoan thế thái tận kham liên.
Đẳng gian tuế nguyệt do tăng ái,
Mạc quái nhân sinh hữu khí quyên.
Dịch nghĩa
Mới gần sang năm mới, đã chán ghét năm cũLạ thay thói đời, nghĩ thật đáng thương!Năm tháng là chuyện tầm thường, còn yêu với ghétTrách gì đời người có những sự phụ bạc không hay!

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论