全部城市 » 

Bài thơ: Chân tính - 真性 (Đại Xả thiền sư - 大捨禪師)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:204
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 真性 • Chân tính, Việt Nam,

真性四蛇同篋本元空,
五蘊山高亦不宗。
真性靈明無罣礙,
涅槃生死任迦籠。Chân tính


Tứ xà đồng kiệp bản nguyên không,
Ngũ uẩn sơn cao diệc bất tòng.
Chân tính linh minh vô khuể ngại,
Niết bàn sinh tử nhiệm già lung.
Dịch nghĩa
Đất, nước, lửa, gió cùng chung trong hộp [vật chất, thực ra] vốn là hư không,Năm yếu tố [làm thành thân thể và tâm trí người ta] tuy như núi cao song cũng chẳng có nguồn gốc.[Nếu] chân tính thiêng liêng sáng suốt chẳng vướng mắc gì,Thì có kể chi sự ràng buộc của niết bàn và sinh tử.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论