全部城市 » 

Bài thơ: Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1 - 色身與妙體其一 (Đạo Huệ thiền

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:178
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 色身與妙體其一 • Sắc thân và diệu thể kỳ 1, Việt Nam,

色身與妙體其一地水火風識,
原來一切空。
如雲還聚散,
佛日照無窮。Sắc thân dữ diệu thể kỳ 1


Địa thuỷ hoả phong thức,
Nguyên lai nhất thiết không.
Như vân hoàn tụ tán,
Phật nhật chiếu vô cùng.
Dịch nghĩa
Đất, nước, lửa, gió và ý thức,Vốn dĩ đều là không.Như đám mây hợp rồi lại tan,[Nhưng] mặt trời nhà Phật thì soi sáng không cùng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论