全部城市 » 

Bài thơ: Ký hoài Hà Đình công - 寄懷荷亭公 (Đào Tấn - 陶晉)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 寄懷荷亭公 • Nhớ ông Hà Đình, gởi thư thăm, Việt Nam,

寄懷荷亭公歲暮懁人寄遠書,
苛亭風景近何如。
年年記取岩頭月,
十二回園到索居。Ký hoài Hà Đình công


Tuế mộ hoài nhân ký viễn thư,
Hà Đình phong cảnh cận hà như.
Niên niên ký thủ nham đầu nguyệt,
Thập nhị hồi viên đáo tác cư.
Dịch nghĩa
Năm hết nhớ người bạn xa gởi thư thămPhong cảnh nhà hoa sen chẳng biết gần đây ra saoHằng năm hãy nhớ đến mảnh trăng đầu ghềnhMười hai độ trăng tròn trăng đã soi đến nơi ta ở lẻ loi

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论