全部城市 » 

Bài thơ: Khốc Phan Đình Nguyên - 哭潘廷元 (Đào Tấn - 陶晉)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:178
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 哭潘廷元 • Khóc Phan Đình Nguyên, Việt Nam,

哭潘廷元破竹真能復舊京,
十年功績痛垂成。
但悲金幣堅和議,
忍使香盆聚哭聲。
手挽山河心未死,
身騏箕尾氣猶生。
經過當日班師地,
千古令人涕淚橫。Khốc Phan Đình Nguyên


Phá trúc chân năng phúc cựu kinh,
Thập niên công tích thống thuỳ thành.
Đãn bi kim tệ kiên hoà nghị,
Nhẫn sử hương bồn tụ khốc thanh.
Thủ vãn sơn hà tâm vị tử,
Thân kỳ Cơ, Vĩ khí do sinh.
Kinh qua đương nhật ban sư địa,
Thiên cổ linh nhân thế lệ hoành.
Dịch nghĩa
Thế mạnh chẻ tre, thật có thể khôi phục kinh thành cũCông tích mười năm, đau xót thay nghiệp sắp thànhBuồn vì nỗi tiền bạc mà triều đình khăng khăng nghị hoàNỡ khiến quanh bình hương phải tụ tiếng khócMột tay cứu vớt non sông, tấm lòng son chửa mấtThân dù cưỡi sao Vĩ sao Cơ, mà khí phách vẫn còn nguyênQua nơi thắng trận năm nàoDù đến nghìn sau vẫn khiến người ta phải sụt sùi rỏ lệ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论