全部城市 » 

Bài thơ: Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ - 看旅舍壁上畫竹圖 (Đặng

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:115
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 看旅舍壁上畫竹圖 • Xem bức hoạ trúc trên vách nhà trọ, Việt Nam,

看旅舍壁上畫竹圖數條脩竹倚山邊,
歷歷長春不記年。
飼鳳莫嫌遲結實,
會神正俟筆中仙。Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ


Sổ điều tu trúc ỷ sơn biên,
Lịch lịch trường xuân bất ký niên.
Tự phượng mạc hiềm trì kết thực,
Hội thần chính sĩ bút trung tiên.
Dịch nghĩa
Mấy cành trúc đẹp dựa bên sườn núiChẳng nhớ năm, ngày xuân dài rành rành ra đóChim phượng nuôi chẳng oán trách bữa ăn muộnVẽ được thần thái này chính là đợi ngọn bút tiên

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论