全部城市 » 

Bài thơ: Hạ Hồ Thành trúng trạng nguyên - 賀胡城中狀元 (Đỗ Tử Vi -

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:188
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 賀胡城中狀元 • Mừng Hồ Thành đỗ trạng nguyên, Việt Nam,

賀胡城中狀元燕山丹桂再回春,
喜見張梁榜樣存。
兩世芳名標雁塔,
一家盛事溢龍門。
路非回也美難繼,
皙有參乎道愈尊。
料想斯文天未喪,
父爭元子亦爭元。Hạ Hồ Thành trúng trạng nguyên


Yên sơn đan quế tái hồi xuân,
Hỉ kiến Trương, Lương bảng dạng tồn.
Lưỡng thế phương danh tiêu Nhạn Tháp,
Nhất gia thịnh sự dật Long Môn.
Lộ phi Hồi dã, mỹ nan kế,
Tích hữu Sâm hồ, đạo dũ tôn.
Liệu tưởng tư văn thiên vị táng,
Phụ tranh nguyên, tử diệc tranh nguyên.
Dịch nghĩa
Cây đan quế ở Yên Sơn lại hồi xuân,Mừng thấy tấm gương hai họ Trương, Lương vẫn còn.Cả hai đời danh thơm được nêu trên Tháp Nhạn,Trong một nhà việc thịnh trần ngập chốn Long Môn.Nhan Lộ không Nhan Hồi, cái đẹp khó mà nối tiếp,Tăng Tích có Tăng Sâm, đạo học càng được nêu cao.Nghĩ rằng trời chưa để mất tư văn,Cha giành được khôi nguyên, con cũng giành được khôi nguyên.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论