全部城市 » 

Bài thơ: Thu khuê - 秋閨 (Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:189
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 秋閨 • Phòng thu, Việt Nam,

秋閨秋風把袖忽初冰,
寥寂深閨冷不勝。
錦字織成鱗信渺,
喜花夜夜卜寒燈。Thu khuê


Thu phong bả tụ hốt sơ băng,
Liêu tịch thâm khuê lãnh bất thăng.
Cẩm tự chức thành lân tín diểu,
Hỷ hoa dạ dạ bốc hàn đăng.
Dịch nghĩa
Gió thu ôm vuốt tay áo, nước bỗng bắt đầu đóng băngPhòng sâu vắng vẻ, lạnh lùng khôn xiếtChữ gấm dệt xong, nhưng tin cá vắng ngắtĐêm đêm những chỉ bói điềm vui bằng hoa đèn lạnh

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论