全部城市 » 

Bài thơ: Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cổ luỹ - 過珥河觀北兵古壘 (Đoàn Ng

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:196
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 過珥河觀北兵古壘 • Qua sông Nhĩ xem luỹ cũ của quân phương Bắc, Việt Nam,

過珥河觀北兵古壘殺氣衝開萬灶煙,
惟餘畤疊珥河邊。
再榮草木曛殘照,
一度杆戈直倒懸。
五嶺歸魂應萬里,
章陽往事已千年。
解知興計羞川岳,
早向西山送賀箋。Quá Nhĩ hà quan Bắc binh cổ luỹ


Sát khí xung khai vạn táo yên,
Duy dư trĩ điệp Nhĩ hà biên.
Tái vinh thảo mộc huân tàn chiếu,
Nhất độ can qua trực đảo huyền.
Ngũ Lĩnh quy hồn ưng vạn lý,
Chương Dương vãng sự dĩ thiên niên.
Giải tri hưng kế tu xuyên nhạc,
Tảo hướng Tây Sơn tống hạ tiên.
Dịch nghĩa
Khói từ muôn bếp xông lên sát khí,Giờ còn trơ lại những mảnh luỹ bên sông Nhĩ.Cỏ cây lại tươi tốt dưới nắng chiều ấm áp,Gươm giáo một thời làm cho nhân dân khốn khổ cùng cực.Hồn giặc bay về Ngũ Lĩnh hàng vạn dặm,Chuyện cũ Chương Dương đã ngàn năm rồi.Nếu biết việc " giúp Lê " thành xấu hổ với núi sông.Thì đã sớm gửi thư chúc mừng đến nhà Tây Sơn.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论