全部城市 » 

Bài thơ: Thu nhạn (Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:165
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Nhạn thu, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Mấy bóng chim nhạn sà xuống đầu tường
Mộng về Hành Dương bởi ai nên chậm?
Ân cần cùng ngươi kể chuyện tâm tình
Hãy theo gió Tây mà tìm cành cũ
Dịch nghĩa
Mấy bóng chim nhạn sà xuống đầu tườngMộng về Hành Dương bởi ai nên chậm?Ân cần cùng ngươi kể chuyện tâm tìnhHãy theo gió Tây mà tìm cành cũ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论