全部城市 » 

Bài thơ: Thu phố (Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:182
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Bến thu, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Khói liễu đu đưa, gió chiều lạnh lẽo
Trời sông hiu quạnh chẳng nỡ ngắm nhìn
Vài ba chim âu trên bãi cát giật mình muốn vùng dậy
Ngư ông đi về bến rau tần xanh0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论