全部城市 » 

Bài thơ: Thu thanh (Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:237
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Tiếng thu, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Thê lương não nuột lọt vào bức rèm thưa
Trời đất không có tiếng mà ngẫm lúc bổng lúc trầm
Lúc thì dẹp yên, lúc thì khêu gợi ngàn vạn mối u sầu
Cứ sáng ra, mái tóc lại bạc thêm mấy sợi0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论