全部城市 » 

Bài thơ: Độ Nhị hà khiển đề - 渡珥河繾題 (Đinh Nho Hoàn - 丁儒完)

发表于 2016-04-05 12:16 发布者:capnhat 评论:0 浏览:190
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 渡珥河繾題 • Cảm hứng đề thơ khi qua sông Nhị Hà, Việt Nam,

渡珥河繾題舟泛新春壓晚寒,
江亭宴襬渡江干。
天香諾透千重水,
碧練平舖十里瀾。
桂棹蘭漿初試險,
臣忠子孝利排難。
花檣高揭功成日,
戲訪前津帶笑看。Độ Nhị hà khiển đề


Chu phiếm tân xuân áp vãn hàn,
Giang đình yến bãi độ giang can.
Thiên hương nặc thấu thiên trùng thuỷ,
Bích luyện bình phô thập lý lan.
Quế trạo lan tương sơ thí hiểm,
Thần trung tử hiếu lợi bài nan.
Hoa tường cao yết công thành nhật,
Hí phỏng tiền tân đới tiếu khan.
Dịch nghĩa
Trong mùa xuân mới, thuyền lướt đè cái lạnh muộn màng, Sau khi kết thúc tiệc ở đình ven sông thì vượt qua bờ sông. Hương trời cho thấy xuyên qua nghìn tầng nước, Dải lụa biếc (con sông) trải ra mười dặm sóng. Chèo quế sào lan lần đầu tiên thử thách nguy hiểm, Niềm trung của bề tôi, cái hiếu của người con có lợi trong việc giải trừ khó khăn. Đến ngày thành công (trở về), cột buồm hoa giương cao, Lại đến thăm chơi bến cũ ngắm nhìn cùng với nụ cười.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论