全部城市 » 

Bài thơ: Cù Đường đồ - 瞿塘圖 (Đinh Củng Viên - 丁拱垣)

发表于 2016-04-05 12:17 发布者:capnhat 评论:0 浏览:197
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 瞿塘圖 • Đề tranh vẽ cảnh Cù Đường, Việt Nam,

瞿塘圖霜落千崖鳥道荒,
江流不轉是瞿塘。
旌旗故壘閒秋草,
鼓角空山送夕陽。
天地有誰窮變滅,
筆端無口語興亡。
可憐一片西南景,
風雨蕭蕭空畫牆。Cù Đường đồ


Sương lạc thiên nhai điểu đạo hoang,
Giang lưu bất chuyển thị Cù Đường.
Tinh kỳ cố luỹ nhàn thu thảo,
Cổ giốc không sơn tống tịch dương.
Thiên địa hữu thuỳ cùng biến diệt,
Bút đoan vô khẩu ngữ hưng vương (vong).
Khả liên nhất phiến Tây nam cảnh,
Phong vũ tiêu tiêu không hoạ tường.
Dịch nghĩa
Sương phủ nghìn đèo núi, đường chim bay hoang vu,Sông trôi mà núi non không chuyển, ấy là Cù Đường.Cờ xí quanh luỹ cũ chỉ còn lơ thơ đám cỏ mùa thu,Trống, tù và trên núi hoang tiễn bóng chiều.Trong trời đất có ai hiểu thấu lẽ biến diệt?Ngọn bút không có miệng vẫn nói chuyện hưng vong.Đáng thương một vùng quang cảnh Tây nam ấy,Trãi gió mưa tiêu điều, chỉ còn lại bức tường hoa.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论