全部城市 » 

Bài thơ: Mộng tiên thất - 夢先室 (Đoàn Huyên - 段諠)

发表于 2016-04-05 12:17 发布者:capnhat 评论:0 浏览:213
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 夢先室 • Mơ về người vợ đã khuất, Việt Nam,

夢先室年來牢落憶綦巾,
眛旦雞鳴系念頻。
寤寐偶然重款曲,
端莊宛若舊豐神。
百年伉儷渾閑事,
千載遭逢感夙因。
醒覺蘧蘧仍獨旦,
徘徊不信幻耶真。Mộng tiên thất


Niên lai lao lạc ức kỳ cân,
Muội đán kê minh hệ niệm tần.
Ngụ mị ngẫu nhiên trùng khoản khúc,
Đoan trang uyển nhược cựu phong thần.
Bách niên kháng lệ hồn nhàn sự,
Thiên tải tao phùng cảm túc nhân.
Tỉnh giác cừ cừ nhưng độc đán,
Bồi hồi bất tín huyễn tà chân.
Dịch nghĩa
Mấy năm lại đây sống vắng vẻ cô tịch, thường nhớ tới người vợ thân thiếtTờ mờ sáng, tiếng gà eo óc, nỗi nhớ càng da diếtĐangn mơ màng ngẫu nhiên lại được tỏ bày trò chuyệnVẫn đoan trang hệt như phong thái ngày xưaTình nghĩa vợ chồng trăm năm đã thành chuyện xa mờViệc gặp gỡ ngàn năm có một, vẫn cảnh cái nhân duyên cũTỉnh giấc, rõ ràng lại chỉ một mình cho tới sángBồi hồi không tin được đây là thật hay mơ

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论