全部城市 » 

Bài thơ: Vịnh nguyệt - 詠月 (Đoàn Huyên - 段諠)

发表于 2016-04-05 12:17 发布者:capnhat 评论:0 浏览:160
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 詠月 • Vịnh trăng, Việt Nam,

詠月占斷乾坤品絕清,
才通半面即晶熒。
江山接晤俱成色,
品物相看便委形。
顯到滿時能用晦,
虧將將處又還盈。
堪鄰與我渾無間,
時入窗虛共目成。Vịnh nguyệt


Chiếm đoạn càn khôn phẩm tuyệt thanh,
Tài thông bán nguyệt tức tinh huỳnh.
Giang sơn tiếp ngộ câu thành sắc,
Phẩm vật tương khan tiện uỷ hình.
Hiển đáo mãn thời năng dụng hối,
Khuy tương yết xứ hựu hoàn doanh.
Kham lân dữ ngã hồn vô gián,
Thời nhập song hư cộng mục thành.
Dịch nghĩa
Chiếm đứt tuyệt phẩm thanh cao của trời đấtMới ló ra nửa mặt đã lung linh sáng rỡNúi sông nhận lấy ánh sáng ấy đều trở thành màu sắcDưới ánh trăng, các vật đều như có hìnhKhi ánh sáng đã tràn đầy thì bắt đầu tốiTrăng khuyết rồi trăng lại trònTrăng là bạn với ta không gì xa cáchLúc nào cũng đến bên song ngắm nhìn nhau

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论