全部城市 » 

Bài thơ: Vãn Quảng Trí thiền sư - 挽廣智禪師 (Đoàn Văn Khâm - 段文欽

发表于 2016-04-05 12:17 发布者:capnhat 评论:0 浏览:200
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 挽廣智禪師 • Viếng Quảng Trí thiền sư, Việt Nam,

挽廣智禪師林巒白首遁京城,
拂袖高山遠更馨。
幾願淨巾趨丈席,
忽聞遺履掩禪扃。
齋庭幽鳥空啼月,
墓塔誰人為作銘。
道侶不須傷永別,
院前山水是真形。Vãn Quảng Trí thiền sư


Lâm loan bạch thủ độn kinh thành,
Phất tụ cao sơn viễn cánh hinh.
Kỷ nguyện tịnh cân xu trượng tịch,
Hốt văn di lý yểm thiền quynh.
Trai đình u điểu không đề nguyệt,
Mộ tháp thuỳ nhân vị tác minh.
Ðạo lữ bất tu thương vĩnh biệt,
Viện tiền sơn thuỷ thị chân hình.
Dịch nghĩa
Xa lánh kinh thành, vào nơi rừng núi cho đến bạc đầuPhất tay áo trên núi cao, càng xa càng ngát thơm.Ðã mấy lần (tôi) những muốn chít khăn tu hành đến hầu bên chiếu,(Thế mà nay) bỗng nghe nhà sư qua đời, cửa chùa đã khép kín.Trước sân nhà trai, tiếng chim khuya khắc khoải kêu dưới bóng trăng.Có ai vì người mà đề bài minh vào ngọn tháp trên mộ?Các bạn tu hành chớ nên đau thương về nỗi vĩnh biệt,Sông núi trước chùa, chính là hình ảnh chân thực của người.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论