全部城市 » 

Bài thơ: Diệp mã nhi phú - 葉馬兒賦 (Đoàn Xuân Lôi)

发表于 2016-04-05 12:17 发布者:capnhat 评论:0 浏览:162
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 葉馬兒賦 • Phú con ngựa lá, Việt Nam,

葉馬兒賦維大鈞之播物,賦么鉅之萬殊。
彼蠕蝡與薈蕞,紛動植之難俱。
荷葉上之馬兒,因假合而成軀。
覆葉而背兮,文有倫而有脊;仰葉而腹兮,綠非槁而非枯。
兩角圭尖,似剪桐而為戲;四蹄霜薄,類刻楮而成模。
具體而微,巉首昂而臆廣;寓形莫瓣,混枝綴而英敷。
蔽芾視之而不見,肖翹乍有而乍無。
謂為抱葉之蟬,而嘒鳴之匪匹;譬則化莊之蝶,又腹背而非徒。
豈蕉鹿之荒說,曷茅麇之厚誣。
認天降葉身之瑞虫,而其狀有類乎龍駒也。

想夫:
長林蕭颯,葉動千甲。
勁氣砥兮扶疏,剛風振兮騰踏。
非關御轡,孰騏驥之可拘;知幾春秋,笑蟪蛄之相狎。
飄梧桐而飛去,冀北群空;磨楊柳而相依,華陽息捷。
盍歸禮義之大閑,誓委輕微而報答。

爾乃:
昔遯荒野,今來洞天。
辭草木之俱腐,矜畜養之大恩。
棲蹤乎瓊枝之上,息影於珠簾之前。
夕飲木蘭之甘露,朝餐紫府之祥煙。
一顧而價增百倍,親指而如著先鞭。
竊觀夫化工肖形之巧妙,而知夫賢相造化之大全。

嗟夫!
人之有常,時登至治。
既保合於太和,宜諸福之畢至。
天降斯虫,豈無深意。
馬如厥狀,視君子之得與;葉作其身,見蒼生之大庇。

且:
馬者龍也,符開地之無疆;葉者茂也,兆本支之百世。
矧斯虫也:產於金甌之上,曜於洞天之地。
適當靈臺經始之初,出應洛邑宅中之際。
微物遭逢,億年關係。

駑材何幸,睹斯休美。
感腐木之再生,苛識道之不鄙。
叨鳳池金馬之榮,造閬苑蓬壼之秘。
顧雕虫刻篆之匪工,賦得賢為上瑞。Diệp mã nhi phú


Duy đại quân chi bá vật, phú yêu cự chi vạn thù.
Bỉ nhu nhuyễn dữ khoái loát, phân động thực chi nan câu.
Hà diệp thượng chi mã nhi, nhân giả hợp nhi thành khu.
Phúc diệp nhi bối hề, văn hữu luận nhi hữu tích; ngưỡng diệp nhi phúc hề, lục phi cảo nhi phi khô.
Lưỡng giác khuê tiêm, tự tiễn đồng nhi vi hý; tứ đề sương bạc, loại khắc chử nhi thành mô.
Cụ thể nhi vi, sàm thủ ngang nhi ức quảng; ngụ hình mạc biện, hỗn chi quyết nhi anh phu.
Tế phế thị chi nhi bất kiến, tiêu kiều sạ hữu nhi sạ vô.
Vị vi bão diệp chi thiền, nhi tuệ minh chi phỉ thất; thí tắc hoá Trang chi điệp, hựu phúc bối nhi phi đồ.
Khởi tiêu lộc chi hoang thuyết, hạt mao quân chi hậu vu.
Nhân thiên giáng diệp thân chi thuỵ trùng, nhi kỳ trạng hữu loại hồ long câu dã.

Tưởng phù:
Trường lâm tiêu táp, diệp động thiên giáp.
Kình khí chỉ hề phù sơ, cương phong chấn hề đằng đạp.
Phi quan ngự bí, thục kỳ ký chi khả câu; tri kỷ xuân thu, tiếu huệ cô chi tương hiệp.
Phiêu ngô đồng nhi phi khứ, Ký Bắc quần không; ma dương liễu nhi tương y, Hoa Dương tức tiệp.
Hạp quy lễ nghĩa chi đại nhàn, thệ uỷ khinh vi nhi báo đáp.

Nhĩ nãi:
Tích độn hoang dã, kim lai động thiên.
Từ thảo mộc chi câu hủ, căng súc dưỡng chi đại ân.
Thê tung hồ quỳnh chi chi thượng, tức ảnh ư châu liêm chi tiền.
Tịch ẩm mộc lan chi cam lộ, triều xan tử phủ chi tường yên.
Nhất cố nhi giá tăng bách bội, thân chỉ nhi như trước tiên tiên.
Ngoại mẫu tẫn ly hoàng chi tướng pháp, miễn kỳ hành huế tức chị khuynh điên.
Thiết quan phù hoá công tiêu hình chi xảo diệu, nhi tri phù hiền tướng tạo hoá chi đại toàn.

Ta phù!
Nhân chi hữu thường, thời đăng chí trị.
Ký bảo hợp ư thái hoà, nghi chư phúc chi tất chí.
Thiên giáng tư trùng, khỉ vô thâm ý.
Mã như quyết trạng, thị quân tử chi đắc dư; diệp tác kỳ thân, kiến thương sinh chi đại tý.

Thả:
Mã giả long dã, phù khai địa chi vô cương; diệp giả mậu dã, triệu bản chi chi bách thế.
Thẩn tư trùng dã: sản ư Kim Âu chi thượng, diệu ư động thiên chi địa.
Thích đương Linh Đài kinh thuỷ chi sơ, xuất ứng Lạc Ấp trạch trung chi tế.
Vi vật tao phùng, ức niên quan hệ.

Nô tài hà hạnh, đổ tư hưu mỹ.
Cảm hủ mộc chi tái sinh, hà thức đạo chi bất bỉ.
Thao Phượng Trì Kim Mã chi vinh, tạo Lãng Uyển Bồng Hồ chi bí.
Cố điêu trùng khắc triện chi phỉ công, phú đắc hiền vi thượng thuỵ.0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论