全部城市 » 

Bài thơ: Trấn Quốc tự - 鎮國寺 (Bùi Cơ Túc - 裴基肅)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:149
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 鎮國寺 • Chùa Trấn Quốc, Việt Nam,

鎮國寺紅荷碧杜遶金苔,
空路雲梁小徑開。
待月吟殘鐘定夜,
煙霞有約一漁來。Trấn Quốc tự


Hồng hà bích đỗ nhiễu kim đài,
Không Lộ vân lương tiểu kính khai.
Đãi nguyệt ngâm tàn chung định dạ,
Yên hà hữu ước nhất ngư lai.
Dịch nghĩa
Sen hồng đỗ biếc bao bọc lấy toà vàng,Nghe nói sư Không Lộ từng mở lối qua đây.Cuộc ngâm thơ đợi trăng đã tàn, tiếng chuông đêm đã điểm,Một ông chài đến theo ước hẹn tiêu dao mây ráng.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论