全部城市 » 

Bài thơ: Tự thuật kỳ 1 (Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:184
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Tự thuật kỳ 1, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Râu tóc bạc thêm như thúc giục ta già nhanh,
Gan ruột biết bày tỏ cùng ai?
Ước mong được cảnh thái bình mọi người cùng hưởng xuân,
Và nơi ta ở có sao Bắc Đẩu soi tới.
Đã mấy độ gió cuốn bụi mờ mịt,
Và mưa tuôn ròng rã, nghe tiếng vỗ của nước tràn
Đường thế sao lắm bùn lầy vậy,
Thôi cứ hát tràn và uống cho say.
Dịch nghĩa
Râu tóc bạc thêm như thúc giục ta già nhanh,Gan ruột biết bày tỏ cùng ai?Ước mong được cảnh thái bình mọi người cùng hưởng xuân,Và nơi ta ở có sao Bắc Đẩu soi tới.Đã mấy độ gió cuốn bụi mờ mịt,Và mưa tuôn ròng rã, nghe tiếng vỗ của nước trànĐường thế sao lắm bùn lầy vậy,Thôi cứ hát tràn và uống cho say.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论