全部城市 » 

Bài thơ: Đề Hoàng Hạc lâu - 題黃鶴樓 (Bùi Ân Niên)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:197
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): 題黃鶴樓 • Đề lầu Hoàng Hạc, Việt Nam,

題黃鶴樓江樓一望迥紅塵,
撲面香風若有神。
黃鶴白雲千載下,
綠波碧草一江春。
仙人送客來今夕,
詩老先余到幾辰。
嗚咽可憐鸚鵡塚,
憑誰作賦吊斯人。Đề Hoàng Hạc lâu


Giang lâu nhất vọng, quýnh hồng trần,
Phác diện hương phong nhược hữu thần.
Hoàng hạc bạch vân, thiên tải hạ,
Lục ba bích thảo, nhất giang xuân.
Tiên nhân tống khách, lai kim tịch,
Thi lão tiên dư, đáo kỷ thần.
Ô yết khả liên anh vũ trủng,
Bằng thuỳ tác phú điếu tư nhân.
Dịch nghĩa
Lên lầu ở trên sông trông ra, xa cách chốn hồng trầnGió thơm thoảng mát như có thầnCon hoàng hạc bay trên đám mây trắng, nay đã cách hàng ngìn nămChỉ có sóng biếc cỏ xanh là cảnh đẹp của sôngNgười tiên tiễn khách từng ở chốn nàyCác bậc thi nhân đến trước ta từ bao giờ ?Trông ra mã Nễ Hành mà nghẹn ngào thương xótNhờ ai làm bài phú viếng cố nhân

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论