全部城市 » 

Bài thơ: Nhâm Dần tuế đán (Bùi Huy Bích - 裴輝璧)

发表于 2016-04-05 13:18 发布者:capnhat 评论:0 浏览:197
越南诗人: (Tác giả,nhà thơ Việt Nam): • Ngày tết Nhâm Dần, Việt Nam,

Dịch nghĩa


Năm năm qua đã chán cảnh ở biên thuỳ,
Năm nay mừng được trông thấy mùa xuân ở kinh thành.
Trên mặt sông Nhị, nước bốc hơi long lanh bóng cây,
Làn gió cung vua, gió đưa hương rung động lớp bụi.
Áo xiêm chín bệ không phải đâu xa,
Hoa trúc một vườn trông rất thân mật,
Chỉ thẹn mình không bổ ích gì cho quốc chính,
Mà cũng được kể là chức tụng thần của nhà vua.
Dịch nghĩa
Năm năm qua đã chán cảnh ở biên thuỳ,Năm nay mừng được trông thấy mùa xuân ở kinh thành.Trên mặt sông Nhị, nước bốc hơi long lanh bóng cây,Làn gió cung vua, gió đưa hương rung động lớp bụi.Áo xiêm chín bệ không phải đâu xa,Hoa trúc một vườn trông rất thân mật,Chỉ thẹn mình không bổ ích gì cho quốc chính,Mà cũng được kể là chức tụng thần của nhà vua.

0 顶一下

对不起,您所在的会员组没有评论权限。
网友评论